1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.vitaamino.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Mix&Eat Scandinavia AB, organisations nr. 556988-5835 (”VitaAmino”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om VitaAmino framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 VitaAmino följer trygg e-handel och deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. VitaAmino accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. VitaAmino förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 VitaAmino reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. VitaAmino har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer VitaAmino naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan VitaAmino fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. VitaAmino ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av VitaAmino eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från VitaAmino. 

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt VitaAmino Integritetspolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när VitaAmino bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från VitaAmino per e-post. VitaAmino uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med VitaAmino avseende beställningen. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av VitaAmino. Om beställningen återkallas så kommer VitaAmino att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

3. Kunduppgifter mm.

3.1 VitaAmino rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om VitaAmino behandling av personuppgifter finns i VitaAmino Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till VitaAmino om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om VitaAmino misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har VitaAmino rätt att stänga av Kunden. VitaAmino har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter. 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kommer VitaAmino eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. VitaAmino förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

5. Kampanjer och erbjudanden

VitaAmino kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa. VitaAmino förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor för senare leverans) sker leveransen senast 5 arbetsdagar räknat från det att VitaAmino skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.


6.2 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har VitaAmino rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlösta paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. 

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela VitaAmino detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  • varor med bruten försegling;
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis kosttillskott, hälsokost och andra livsmedel);

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till VitaAmino på det sätt som anges av Konsumentverket. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger VitaAmino rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden både inköps- och returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till VitaAmino. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.


7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar VitaAmino tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har VitaAmino rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8 VitaAmino betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum VitaAmino tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. VitaAmino får dock vänta med återbetalningen tills VitaAmino tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Produkter

8.1 Samtliga produkter vi säljer på VitaAmino.se är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos VitaAmino är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

8.2 Produkterna på VitaAmino.se bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på VitaAmino.se

9. Reklamation

9.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta VitaAmino så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två veckor från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

9.2 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer VitaAmino att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. VitaAmino strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att VitaAmino mottagit reklamationen. VitaAmino förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer VitaAmino riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. Force Majeure

10.1 VitaAmino ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som VitaAmino inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar VitaAmino Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och VitaAmino rätt att häva köpet med omedelbar verkan. 

13. Ändringar av Villkoren

13.1 VitaAmino förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att VitaAmino har informerat Kunden om ändringarna. Gymgrossisten rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Ogiltighet

14.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med VitaAmino:s kundtjänst.

15.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med VitaAmino:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer VitaAmino beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

15.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av VitaAmino den 2019-08-20